TYAs APL-modell

Handledare Nicklas och Victoria Johansson

Vi vill bidra till välutbildade, säkra och anställningsbara elever med efterfrågad specialkompetens. Det är vår APL-modell en garanti för.

Utökad samverkan mellan skola och företag är en framgångsfaktor. Modellen bidrar till att eleven får stora möjligheter till nödvändig övningskörning i APL-företag, något som all trafiksäkerhetsforskning visar ger ökad trafiksäkerhet. Branschens erfarenhet av övningskörning, inom ramen för APL, är att elevernas yrkeskompetens ökar. Modellen säkerställer kvalitet i alla led.

 

TYA-modellen

TYA-modellen kännetecknas av godkända TYA-anslutna företag och handledare via TYAs regionala utbildningsråd.

Vilka får ta emot elever?

Biltrafikens Arbetsgivareförbund, BA, och Svenska Transportarbetareförbundet har beslutat att företag som tar emot elever/kursdeltagare enligt TYA-modellen ska:

  • vara medlem i BA och eller ha kollektivavtal med Transport
  • vara juridisk person
  • vara ett seriöst företag och följa god sed på arbetsmarknaden
  • ha förutsättningar att genomföra arbetsplatsförlagt lärande

 

Ung lastbilsförare i hytten.

Krav på TYA-certifierade APL-handledare:

  • minst 25 år och minst 3 års yrkeserfarenhet som lastbilsförare
  • haft C/CE behörighet i 3 år
  • anställda på minst 50 procent och genomgått TYAs APL-handledarutbildning

Övningskörning/mängdträning på företag med TYA-utbildade handledare (efter övningskörning/mängdträning i skolans regi).

Handledarna ska ha genomgått TYAs APL-handledarutbildning, eftersom de tränar eleverna i skarpt läge.

TYA-modellen är användbar inom gymnasiets inriktning Transport. Den används även inom arbetsmarknadsutbildning och kommunal vuxenutbildning. I det senare fallet är körkortsbehörighet och yrkeskompetensbevis avklarade innan övningskörning sker på företaget.

Dela