Flygteknikutbildning

Vi flyger allt mer och från allt fler platser – i Sverige och hela världen. Att arbeta som flygplatstekniker innebär ett ansvar för att allt fungerar på flygplatsen och att passagerarna får en säker flygtur.

Det omväxlande arbetet på flygplatsen består av uppgifter som att kontrollera säkerhet, lastning och lossning av flygplan, samt vinterfälthållning av bana och plattor. Beredskapen att släcka bränder och rädda liv är också en viktig del av arbetet.

Utbildningen ger dig en bred kompetens som gör dig anställningsbar över hela världen.

Inriktning

Utbildningen till flygplatstekniker är en del av Fordons- och transportprogrammet. En flygplatstekniker ansvarar för att allt fungerar på flygplatsen. Det omväxlande arbetet består av att kontrollera säkerhet, lastning och lossning av flygplan, samt vinterfälthållning av bana och plattor. Beredskapen att släcka bränder och rädda liv är också en viktig del av arbetet.

Studieupplägg/kunskap efter examen

Studierna ger kunskap om olika arbetsområden på en flygplats och förmåga att utföra de olika arbetsuppgifterna på ett säkert och ansvarsfullt sätt. Flygplatsens fordon ska kunna framföras på rätt sätt. Likaså krävs en förståelse av hur verksamheten påverkar miljön på och runt en flygplats.

Eleverna har möjlighet att utveckla kunskaper om de nationella och internationella regelverk som styr verksamheten, och förmåga att arbeta utifrån dessa. Arbetet kräver en förmåga att skapa goda relationer med kunder och medarbetare, samt förmåga att kommunicera på det sätt yrket kräver, på både svenska och engelska.

Utbildningen omfattar även transporter av gods, transportsystem och logistik. Under kurserna erbjuds möjlighet att ta B-körkort och C-körkort, yrkesförarbevis (YKB) och utbildning i hjullastare och truck.

Utbildningen finns idag på två orter – Timrå i norr och Klippan i söder. Båda skolorna har riksintag, vilket innebär att alla kan söka till programmen, oavsett var man bor i landet.

Specialisering/vidareutbildning

Från och med 2019 kommer Fordons- och transportprogrammet att ge grundläggande högskolebehörighet, som krävs för vidare studier. Fram till dess kan elever på yrkesprogram läsa till de kurser som behövs, för att få den grundläggande högskolebehörigheten.

TYAs Trendindikator Flyg visar på en ökad efterfrågan på utbildade flygtekniker / mekaniker till branschen.

Arbetsmarknaden för flygtekniker och flygmekaniker är fortsatt god. I TYAs undersökning om kompetensbehoven i flygbranschen uppger de svarande företagen att de har anställt, 76 flygtekniker och 69 flygmekaniker under de senaste 12 månaderna.

Över 80 procent av de svarande företagen uppger att de troligen kommer att anställa sammanlagt 227 flygtekniker och 124 flygmekaniker de kommande tre åren. Inget företag säger sig ha planer på att säga upp någon flygtekniker eller flygmekaniker under perioden.

Se hela rapporten här.

Dela