Så många lastbilsförare saknas i ditt län

TYA:s senaste undersökning visar att ungefär hälften av de svenska åkeriföretagen har behov av att anställa. Sammanlagt runt 3 600 förare de närmaste sex månaderna. Så här fördelar sig behovet – län för län*.

Stockholm 400
Uppsala 71
Södermanland 53
Östergötland 170
Jönköping 240
Kronoberg 82
Kalmar 136
Gotland 9
Blekinge 23
Skåne 433
Halland 79
Västra Götaland 669
Örebro 100
Västmanland 57
Dalarna 208
Gävleborg 143
Västernorrland 111
Värmland 97
Jämtland 42
Västerbotten 213
Norrbotten 316
Sverige totalt 3 652

*Siffrorna baseras på TYA:s rapport Trendindikatorn 2018 och svar från 1 131 svenska transportföretag. Det betyder att den verkliga siffran kan vara högre.

Dela