Därför behöver Sverige fler utbildningsplatser

Sverige utbildar ungefär 3 500 nya förare varje år – vilket är bara hälften mot det faktiska behovet. Samtidigt är intresset för att bli förare stort. TYA:s skolledarenkät 2017-2018 visar att gymnasiet har dubbelt så många sökande i förhållande till antalet platser.

De Komvuxplatser som leder till yrket har visserligen ökat från 340 till 900, och Arbetsförmedlingens utbildningar ger också ett tillskott. Ändå anser TYA att det behövs fler utbildningsplatser för att matcha framtidens behov.

– Alla prognoser pekar åt samma håll – antalet godstransporter kommer att öka. Trots lösningar som fler järnvägstransporter, drönarleveranser eller självkörande fordon uppskattar vi att det behövs 50 000 nya chaufförer de närmaste tio åren, säger Lasse Holm, projektledare på TYA.

För att åstadkomma fler utbildningsplatser jobbar TYA långsiktig med politiker på lokal nivå.
– En av fördelarna med att ha transportutbildning i kommunen är att många stannar på hemorten efter examen. De får jobb på ett lokalt åkeri och blir en viktig del av samhället.

Dela