Samverkan

För att skapa en god arbetsmiljö krävs att arbetsgivare och arbetstagare samverkar. Båda parter ska ha kunskap, förståelse och en vilja att skapa rätt förutsättningar. Arbetsgivaren har alltid huvudansvaret för arbetsmiljön och att förbättra den. Men för bästa resultat är det oftast nödvändigt att arbetstagare och skyddsombud bidrar med sina kunskaper och erfarenheter.

TYA har två guider, en för chefer respektive en för skyddsombud, som ger råd och tips kring former för en bra fungerande samverkan.

 

Dela