KIM-1 belastningsmodell

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Introduktion

Modellens syfte är att enkelt ge en indikation om eventuella risker med tunga lyft och repetitivt arbete inom terminal och lager verksamhet. Den digitala modellen möjliggör simulering av värden och ger direkt feedback till användaren som kan via E-post skickas till användaren.

1

Välj närmast antal lyft/belastningar du utför under en arbetsdag.

Färre än 1

Fler än tusen

2

Uppskatta den effektiva belastningsvikten.

Under 1 kg

Över 30 kg

3

Välj det bildexemplet som bäst illustrerar hur du lyfter.

4

Välj det påstående som passar bäst in på din arbetssituation.
Resultat

Det finns fyra nivåer varav 1 är bäst och 4 är minst bra resultat.

Svara på alla fyra frågor för att generera ett första resultat.

Nivå 1

Låg belastningssituation, fysisk överbelastning är osannolik.

Lastens volym och vikt

Det är inte enbart vikten som bestämmer hur du hanterar ett paket. Volymen är en viktig faktor som påverkar greppmöjligheten och hur långt från din kropp tyngdpunkten hamnar.

Antalet lyft som utförs, är ytterligare en faktor som du måste ta hänsyn till. Använder du rätt teknik vid manuella lyft?

Mer information om hur lyft ska bedömas med hänsyn till vikt, tyngdpunksavstånd, frekvens och arbetsställning hittar du i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2012:2 Belastningsergonomi

Nivå 2

Ökad belastningssituation, fysisk överbelastning är möjlig för personer med lägre fysisk kapacitet. För denna grupp är det fördelaktigt om att ändra arbetsplatsens förutsättning.

Lastens volym och vikt

Det är inte enbart vikten som bestämmer hur du bör handskas med ett paket. Volymen är en viktig faktor som påverkar greppmöjligheten och hur långt från din kropp tyngdpunkten hamnar.

Antalet lyft som utförs, är ytterligare en faktor som du måste ta hänsyn till. Använder du rätt teknik vid manuella lyft?

Information om hur lyft ska bedömas med hänsyn till vikt, tyngdpunksavstånd, frekvens och arbetsställning hittar du i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2012:2 Belastningsergonomi

Nivå 3

Kraftigt ökad belastningssituation som, fysisk överbelastning är sannolik. Arbetsplatsens utformning måste ändras.

Lastens volym och vikt

Det är inte enbart vikten som bestämmer hur du bör handskas med ett paket. Volymen är en viktig faktor som påverkar greppmöjligheten och hur långt från din kropp tyngdpunkten hamnar.

Antalet lyft som utförs, är ytterligare en faktor som du måste ta hänsyn till. Använder du rätt teknik vid manuella lyft?

Information om hur lyft ska bedömas med hänsyn till vikt, tyngdpunksavstånd, frekvens och arbetsställning hittar du i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2012:2 Belastningsergonomi

Nivå 4

Kraftigt ökad belastningssituation som, fysisk överbelastning är sannolik. Arbetsplatsens utformning måste ändras.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Terminal och lager ska som andraarbetsplatser bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Det innebär att hänsyn till arbetsmiljön ska ingå som en naturlig del i alla beslut som rör arbetet och arbetsplatsen.

Arbetsgivaren är skyldig att planera, genomföra och följa upp arbetet så att arbetsmiljön blir bra. De anställda ska få tillfälle att medverka i detta arbete. Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets regler anger närmare vilka krav som ställs.

 • Undersök arbetsmiljön tillsammans med personalen.
 • Bedöm riskerna. Åtgärda omedelbart det som går.
 • Gör en handlingsplan för det som inte kan åtgärdas direkt.
 • Utred olycksfall, sjukdomar och allvarliga tillbud.

För mer information om systematiskt arbetsmilö arbete klicka här.

Lastens volym och vikt

Det är inte enbart vikten som bestämmer hur du bör handskas med ett paket. Volymen är en viktig faktor som påverkar greppmöjligheten och hur långt från din kropp tyngdpunkten hamnar.

Antalet lyft som utförs, är ytterligare en faktor som du måste ta hänsyn till. Använder du rätt teknik vid manuella lyft?

Information om hur lyft ska bedömas med hänsyn till vikt, tyngdpunksavstånd, frekvens och arbetsställning hittar du i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2012:2 Belastningsergonomi

Justera dina svar för att se hur det kan påverka resultatet. Ditt första resultat kommer finnas kvar.

Justerat resultat

Nivå 1

Låg belastningssituation, fysisk överbelastning är osannolik.

Lastens volym och vikt

Det är inte enbart vikten som bestämmer hur du hanterar ett paket. Volymen är en viktig faktor som påverkar greppmöjligheten och hur långt från din kropp tyngdpunkten hamnar.

Antalet lyft som utförs, är ytterligare en faktor som du måste ta hänsyn till. Använder du rätt teknik vid manuella lyft?

Mer information om hur lyft ska bedömas med hänsyn till vikt, tyngdpunksavstånd, frekvens och arbetsställning hittar du i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2012:2 Belastningsergonomi

Nivå 2

Ökad belastningssituation, fysisk överbelastning är möjlig för personer med lägre fysisk kapacitet. För denna grupp är det fördelaktigt om att ändra arbetsplatsens förutsättning.

Lastens volym och vikt

Det är inte enbart vikten som bestämmer hur du bör handskas med ett paket. Volymen är en viktig faktor som påverkar greppmöjligheten och hur långt från din kropp tyngdpunkten hamnar.

Antalet lyft som utförs, är ytterligare en faktor som du måste ta hänsyn till. Använder du rätt teknik vid manuella lyft?

Information om hur lyft ska bedömas med hänsyn till vikt, tyngdpunksavstånd, frekvens och arbetsställning hittar du i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2012:2 Belastningsergonomi

Nivå 3

Kraftigt ökad belastningssituation som, fysisk överbelastning är sannolik. Arbetsplatsens utformning måste ändras.

Lastens volym och vikt

Det är inte enbart vikten som bestämmer hur du bör handskas med ett paket. Volymen är en viktig faktor som påverkar greppmöjligheten och hur långt från din kropp tyngdpunkten hamnar.

Antalet lyft som utförs, är ytterligare en faktor som du måste ta hänsyn till. Använder du rätt teknik vid manuella lyft?

Information om hur lyft ska bedömas med hänsyn till vikt, tyngdpunksavstånd, frekvens och arbetsställning hittar du i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2012:2 Belastningsergonomi

Nivå 4

Kraftigt ökad belastningssituation som, fysisk överbelastning är sannolik. Arbetsplatsens utformning måste ändras.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Terminal och lager ska som andraarbetsplatser bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Det innebär att hänsyn till arbetsmiljön ska ingå som en naturlig del i alla beslut som rör arbetet och arbetsplatsen.

Arbetsgivaren är skyldig att planera, genomföra och följa upp arbetet så att arbetsmiljön blir bra. De anställda ska få tillfälle att medverka i detta arbete. Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets regler anger närmare vilka krav som ställs.

 • Undersök arbetsmiljön tillsammans med personalen.
 • Bedöm riskerna. Åtgärda omedelbart det som går.
 • Gör en handlingsplan för det som inte kan åtgärdas direkt.
 • Utred olycksfall, sjukdomar och allvarliga tillbud.

För mer information om systematiskt arbetsmilö arbete klicka här.

Lastens volym och vikt

Det är inte enbart vikten som bestämmer hur du bör handskas med ett paket. Volymen är en viktig faktor som påverkar greppmöjligheten och hur långt från din kropp tyngdpunkten hamnar.

Antalet lyft som utförs, är ytterligare en faktor som du måste ta hänsyn till. Använder du rätt teknik vid manuella lyft?

Information om hur lyft ska bedömas med hänsyn till vikt, tyngdpunksavstånd, frekvens och arbetsställning hittar du i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2012:2 Belastningsergonomi

Skicka resultat
Resultat av ditt val vid manuell hantering med stöd av nyckelmoment för terminal och lager. Bedömning av manuell hantering
 • Grova uppskattningar och antaganden leder till felaktiga resultat.
 • Om det finns ett individuella aktiviteter som innebär stor fysisk ansträngning måste de bedömas separat och inte med detta verktyg.
 • Detta verktyg ger enbart en indikation av risker med att bära och plocka last.

Nedladdningsbar PDF-version av modellen kommer finnas här inom kort.

Dela