Planera

Riskbedömning/sammanställning och handlingsplan för att följa upp den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

När ni på företaget har undersökt hur medarbetare och/eller arbetsgrupp mår gällande den organisatoriska och sociala arbetsmiljön är det dags att göra en sammanställning och riskbedömning av det som framkommit.

Ni kan använda blanketten Riskbedömning/sammanställning

Det ni behöver åtgärda eller åtgärda direkt för ni in i en Handlingsplan

Introduktion till Riskbedömning/sammanställning

Fyll i hur många individer som svarat med ettor respektive tvåor och så vidare, vid varje fråga. Tänk på att även om det bara är en eller ett fåtal som satt ett lågt värde är det ett tecken på att frågan kan behöva tas omhand.

Använd kommentarsfältet för att göra noteringar.

I rutan till höger framgår hur resultaten 1 – 5 ska hanteras.

Introduktion till Handlingsplan

Börja med att beskriva problemet som behöver åtgärdas. Kryssa i läge orange eller röd, beskriv åtgärden som ska göras, fyll i namn på person som är ansvarig för åtgärden, datum för när åtgärden ska vara slutförd, uppföljningsdatum och signera när åtgärden är slutförd.

Tänk på att samverkan är viktig och att alla som skriver under handlingsplanen ska medverka i processen!

Dela

Skriv ut