Transportinriktning

Åkeri

Fordons- och transportprogrammet är ett yrkesprogram för den som är tekniskt intresserad och vill arbeta med fordon.

Utbildningen speglar vad som händer i teknikutvecklingens framkant, inte minst inom datorer och datasystem.

Lastbil med fartränder

Inriktning

De flesta väljer transportinriktningen, som ger kunskap i att hantera transporter. Här fokuseras på fordonstransporter och hantering av gods på lager och i terminal.

Transport består dels av godstransporter med inriktning lastbilsförare, och dels av persontransporter med inriktning bussförare. De som väljer bussförare kan också läsa en 100-poängskurs i taxitrafik.

Specialisering

Olika skolor kan ha olika typer av maskinpark och regionala nätverk som gör att valet av specialisering måste ske i en annan kommun. Möjligheten att gå en sådan utbildning sker genom urval av meritpoäng. Samtliga inriktningar kan leda till fortsatta studier på yrkeshögskola.

 

Ung lastbilsförare på väg in i hytten

Studieupplägg

Oftast läser FT-programmet gemensamt första året, för att sen välja inriktning. Vissa skolor har inriktningsgaranti, vilket innebär att eleven kan börja med kurser redan i årskurs 1, som annars tillhör årskurs 2. Det sparar tid och ger möjlighet till att fokusera på programfördjupningen och den egna specialiseringen.

APL

Arbetsplatsförlagt lärande är ett krav i nationella program. Det ger inte bara yrkeskunskaper och en yrkesidentitet. Man får även förståelse för yrkeskulturen och blir en del av gemenskapen på en arbetsplats. Det arbetsplatsförlagda lärandet kan också ge inblick i företagandets villkor.

Kunskap efter examen

Eleven ska ha de kunskaper som behövs för att arbeta i branschen. Inriktningen transport ska ge kunskaper inom trafikkunskap, transportsystem och logistik.

Dela