Yrkesförare

På våra vägar rullar lastbilar dygnet runt

Det kan vara transporter av det mesta – från byggmaterial, möbler och livsmedel till kemikalier, bränsle och levande djur. Idag finns drygt 115 000 lastbilsförare i Sverige och det utbildas cirka 3 500 lastbilsförare varje år. Men branschen behöver fler!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

[Kommer ny text från Micke]

UTBILDNING

Så blir du lastbilsförare

Det finns i huvudsak tre vägar om man vill utbilda sig till lastbilsförare:

Lastbil

Inriktning

Utbildning till lastbilsförare finns på gymnasieskolans Fordons- och transportprogram, inriktning Transport och inom komvux. Även Arbetsförmedlingen kan erbjuda utbildning till lastbilschaufför som arbetsmarknadsutbildning. Om man söker utbildning till lastbilschaufför på komvux eller via arbetsförmedlingen, måste man först på egen hand skaffa sig B-körkort för personbil.

Läs mer

Bloggar från verkligheten

Här kan vi följa fyra personer som fått praktisera som lastbilsförare under en vecka. De har alla på något sätt, bloggande eller vloggande, delat med sig av sina nya erfarenheter. Läs om deras upplevelser nedan.

YRKET

Arbeta som lastbilsförare

Lastbilsföraryrket är specialiserat och omfattar idag 15 olika transporter.

Säkerhet, yttre miljö och arbetsmiljö

Lastbilsyrket är självständigt och ansvarsfullt. En förare med hög kompetens innebär en vinst för miljön, för trafiksäkerheten och för en bra arbetsmiljö. Att hantera ett tungt fordon ställer mycket höga krav på trafiksäkerhet, en god hälsa och ergonomi.

Behörighet – tung lastbil

Körkortskunskaper är en färskvara och behöver kanske fräschas upp, eftersom trafikmiljö och fordon förändras snabbt. Behörigheter såsom C, CE och YKB är ett absolut krav.

Arbetsplanering och kvalitetsarbete

Att planera sitt arbete innebär att veta i vilken ordning gods ska lastas och lossas samt hur godset bör placeras i fordonet för maximal säkerhet.

Ett gott kundbemötande är viktigt, eftersom det oftast är då som mottagaren av godset får sin upplevelse av kvalitet. Som förare har man en företagsekonomisk förståelse och man är en del av företagets varumärke utåt.

Godshantering

Alla som arbetar med lastbilstransporter har ansvar för att det som lastas är säkert förankrat. Minsta slarv kan få förödande konsekvenser för gods, miljö och liv. En lastbilsförare är väl insatt i hur olika metoder och tekniska hjälpmedel för godshantering ska användas.

Yrkesinriktade allmänna kunskaper

Yrkesinriktad kunskap inom exempelvis svenska och matematik utgör praktiska arbetsverktyg för lastbilsförare. En modern yrkesförare måste bland mycket annat beräkna lastkapacitet och förstå olika instruktioner och dokument som förekommer i vardagen.

BRANSCHEN

Välkommen till en riktig framtidsbransch!

Lastbilstransporterna står idag för 95 procent av det ekonomiska värdet på allt gods som fraktas inom EU. Inom transportbranschen är lastbilsförarna den största gruppen. Arbetet är varierande och innebär en mängd olika sorters transportuppdrag. Allt från timmer till styckegods, farligt gods till djurtransporter och allt där mellan.

Man i lastbilshytt

Stor brist på lastbilsförare

Arbetsmarknaden för lastbilsförare har varit het de senaste åren. Ändå har efterfrågan på förare att nyanställa aldrig varit lika stor som nu: drygt 3 600 förare behövs det kommande halvåret. Detta trots att fler än 6 000 förare har anställts det senaste året.

Arbetsmarknaden för lastbilsförare är därmed mycket god – samtidigt som många företag har det besvärligt eftersom de har svårt att rekrytera tillräckligt många förare med rätt kompetens.

Det finns företag som tvingas sälja av lastbilar för att det inte finns tillräckligt med lastbilsförare att rekrytera. Lastbilsföraryrket handlar inte enbart om att kunna framföra ett fordon från punkt A till B, utan det krävs, i många fall, även andra kunskaper som till exempel godshantering, logistik och kundbemötande.

trendindikator_omslag

Vad beror förarbristen på?

Den nuvarande förarbristen beror till viss del på högkonjunkturen eftersom handeln, tillverkningsindustrinsamt bygg- och infrastruktursektorn går på högvarv, och alla tre är stora köpare av godstransporter.

Ett annat skäl, som är mer oroande, är att det finns för få utbildningsplatser. Till gymnasiets inriktning transport är det idag dubbelt så många sökande som det finns platser.

TYA arbetar aktivt med att uppvakta lokalpolitiker med vädjan om att öka antalet platser på gymnasieskolans transportprogram. Till och med ett par platser i varje kommun skulle göra en stor skillnad.

Läs mer om rekryteringsläget i rapporten Trendindikator kompetensbehov 2018.

Oskar Ågren, Yrkesförare

TYA är transportsektorns egen utbildningsarrangör

Att ha koll på hälsa och arbetsmiljö på arbetsplatsen är viktigt. De företag som har ett genomtänkt arbetsmiljöarbete har oftast fler friska medarbetare.

TYA kan erbjuda sina anslutna företag en mängd kurser och fortbildningar runt ämnet arbetsmiljö – såväl lärarledda som eLearning. Många kurser är kostnadsfria för kollektivanställda inom Transportarbetareförbundets avtalsområde och andra är subventionerade. Klicka här för att komma till TYAs kurser.

Vanliga frågor om lastbilsföraryrket

Jag vill köra lastbil. Hur kan jag ta ett lastbilskörkort?
Det finns i huvudsak tre olika vägar att utbilda sig till yrket lastbilsförare; via Fordons- och transportprogrammet på gymnasieskolor, via kommunal vuxenutbildning eller via arbetsmarknadsutbildningar som du söker via Arbetsförmedlingen där du måste vara inskriven som arbetssökande.
Får jag även köra utomlands med mitt nya körkort?
Ja, efter avslutad yrkesutbildning, godkända tester och prov kommer du ha körkort för både lastbil och, om du sökt och utbildats för, lastbil med tungt släp samt yrkeskompetensbevis. Dessa gäller inom både EU och EES.
Vad är APL för något?
APL är en förkortning för arbetsplatsförlagt lärande. Det är en praktikperiod där du som elev får tillfälle att arbeta praktiskt inom din framtida bransch. Det är ett bra tillfälle att lära känna arbetsgivare. En välutbildad handledare skall finnas på praktikplatsen.
Finns det många jobb som lastbilsförare?
Sverige behöver 7 000 nya förare de närmsta 12 månaderna och prognosen visar att den trenden kommer att hålla i sig över tid. Det betyder att det saknas 50 000 förare under kommande 10 år.
Behöver jag någon behörighet för utbildningen?
1. Till Fordons- och transportprogrammet på gymnasieskola krävs att du ska uppfylla kraven för ett nationellt program. Läs mer på skolverket.se 2. För att söka den kommunala vuxenutbildningen måste du vara över 18 år och ha körkort för personbil som är utställt inom EU eller EES. 3. För att antas till arbetsmarknadsutbildningen måste du vara över 18 år, arbetslös och inskriven på Arbetsförmedlingen samt ha körkort för personbil utställt inom EU eller EES.
Hur lång tid tar det att få ett körkort?
1. Gymnasieutbildningen pågår i tre år där du första året läser gemensamt med de som studerar till exempelvis fordonsmekaniker och till andra året väljer du inriktning transport.

2. Den kommunala vuxenutbildningen tar 30-40 veckor beroende på om du läser 600 poäng för lastbilskort eller 800 poäng lastbilskort med tungt släp.

3. Arbetsmarknadsutbildningen tar mellan 22 och 25 veckor.

Vad gör man under utbildningen?
1. Gymnasieprogrammet är ett nationellt yrkesprogram och du måste vara godkänd grundskolans kärnämnen. Programmet innehåller mycket teori, cirka 3 000 sidor i karaktärsämnena ska läsas igenom och förstås. Därutöver är en stor del av utbildningen är arbetsplatsförlagd. Inga förkunskaper behövs. Efter avslutad utbildning, godkända tester och prov kommer du ha körkort för både personbil, lastbil och lastbil med tungt släp samt yrkeskompetensbevis. Du kommer att vara helt anställningsbar efter godkänd utbildning.

2. För att söka den kommunala vuxenutbildningen måste du vara över 18 år och ha körkort för personbil som är utställt inom EU eller EES. 15 procent av utbildningen ska vara arbetsplatsförlagd. Kontrollera gärna med utbildningssamordnaren vad som ingår och inte ingår när det gäller varselkläder med mera. Efter avslutad utbildning, godkända tester och prov kommer du ha körkort för både lastbil och, om du sökt och utbildats för, lastbil med tungt släp samt yrkeskompetensbevis. Du kommer att vara helt anställningsbar efter godkänd utbildning.

3. Kontakta din arbetsförmedlare på Arbetsförmedlingen om du vill söka till arbetsmarknadsutbildningen. För att antas måste du vara över 18 år och ha körkort för personbil utställt inom EU eller EES. Utbildningen tar mellan 22-25 veckor. En stor del av utbildningen är arbetsplatsförlagd. Efter avslutad utbildning, godkända tester och prov kommer du ha körkort för både lastbil och, om du sökt och utbildats för, lastbil med tungt släp samt yrkeskompetensbevis. Du kommer att vara helt anställningsbar efter godkänd utbildning.
Vad innebär det att vara lastbilsförare?
Lastbilsföraryrket är i stor förändring med snabb utveckling av både fordon och tekniska system. Lastbilsföraren idag har andra uppgifter än att bara köra bilen så som att vara planerare, övervakare och inte minst leverantör av produkter till slutkonsument. Många säger sig uppleva ett stort mått av frihet, att ständigt vara i rörelse och att det är ett mycket socialt arbete eftersom man dagligen möter kundernas kunder.
I vilka städer finns utbildningen?
1. Fordons- och transportprogrammet på gymnasieskolorna finns på ett 80-tal olika orter i Sverige med totalt 1 500 utbildningsplatser. Läs mer på https://www.tya.se/gymnasieskolor/.

2. Den kommunala vuxenutbildningen till lastbilsförare finns på cirka 25 orter i Sverige med cirka 900 utbildningsplatser. Om du är 18 år kan du höra med din kommun vilken ort som är den närmsta möjliga.

3. Arbetsmarknadsutbildningar för lastbilsförare finns på nästan 30 orter med cirka 1 200 utbildningsplatser. Det är Arbetsförmedlingen som genom utbildningsleverantörer genomför utbildningen. För att antas måste du i normalfallet vara arbetslös eller under omställning i din karriär.

    Hittar du inte svaret på dina frågor?
    Ställ dina frågor här så svarar vi.

    Webbplatsen är skyddad av reCAPTCHA och Googles sekretesspolicy och användarvillkor gäller.

    Dela