Flygmekanikerutbildningen

Flyg

Att arbeta som flygmekaniker öppnar upp stora möjligheter. Det är ett yrke som alltid kommer att behövas.

Flyget fraktar allt fler människor och gods, samtidigt som kravet på säkra transporter ständigt ökar. En flygmekaniker har hela världen som arbetsplats. Flygmekaniker arbetar med underhåll, tillsyn, reparationer av flygplan, helikoptrar och flygplansmotorer samt med nytillverkning av flygplan och flygmotorer.

Flygmekaniker mekar i en flygmotor.

Gymnasieprogrammet

Flygteknikprogrammet på gymnasiet finns på några få skolor i landet. Men den 3-åriga utbildningen är rikstäckande, vilket innebär att alla kan söka var man än bor i landet. Det är inte ett nationellt program, utan en unik utbildning med egna examensmål.

Utbildning finns på följande sju orter i landet. Vid några av skolorna utbildar man även till helikoptermekaniker:

  • Sigtuna
  • Västerås
  • Nyköping
  • Linköping
  • Ronneby
  • Ljungbyhed

Se gymnasiekartan för mer information om utbildningarna.

Bild på flygplan i hangar

Specialisering/vidareutbildning

En flygmekaniker som har praktiserat i 2-5 år kan ansöka om certifikat för att kontrollera en eller flera flygplanstyper, vilket utfärdas av Transportstyrelsen. Efter att ha läst flygteknikprogrammet går det att läsa vidare till bland annat flygplanstekniker. Vidareutbildning för att bli helikoptermekaniker finns på ett fåtal orter.

Flygplanstekniker arbetar tillsammans med flygmekaniker inom samma område. Men eftersom de har längre, eftergymnasial utbildning får de ta ett större ansvar.

Kunskap efter examen

Eleven ska ha de kunskaper som behövs för att arbeta som flygmekaniker. Det innebär bland annat översyn av flygplan, motorer och helikoptrar. Vid översynen ska man kunna hantera och förstå manualer och föreskrifter, som beskriver vad som ska göras och på vilket sätt.

Hitta gymnasieskola med flygteknikutbildning

På denna karta ser du gymnasieutbildningarna med flygteknik på schemat. Klicka på namnet för länk till skolans webbsida.

Dela