Flygteknikerutbildning Yrkeshögskolan

Flyg

Gymnasieskolan utbildar huvudsakligen flygmekaniker, medan Yrkeshögskolan inriktar sig på flygtekniker.

Det är två yrkesgrupper som arbetar inom samma områden, men den eftergymnasiala utbildningen innebär att flygtekniker får ta ett större ansvar.

Vid underhåll av flygmaskiner gör ofta en mekaniker mindre tillsynsarbete och service samt rutinarbeten. En flygtekniker gör dessutom felsökning, inspektioner samt funktionskontroller som kräver större systemkännedom.

Flygmekaniker mekar i en flygmotor.

Utbildning

YH-utbildningen till flygtekniker är idag 2-årig. För behörighet krävs en avslutad gymnasieutbildning samt godkända betyg i Matematik 2, EngeIska 6 och Fysik 1a.

För att bli certifierad fIygtekniker kräver Transportstyrelsen ytterligare cirka två års praktik, som vanligen genomförs som fIygmekaniker. Oftast får man lön under ”praktiktiden”.

Vissa gymnasieskolor erbjuder även flygteknikutbildningar, beroende på vilket tillstånd gymnasieskolan har. ”Category A” ger behörighet att arbeta som flygmekaniker och ”del-66 Cat B1” ger behörighet att söka arbete i de flesta europeiska länder som flygtekniker.

 

Vidareutbildning

Inom yrkeshögskolan finns några ingenjörsutbildningar, med inriktning mot flygteknik, bland annat flygingenjörsprogrammet. Det finns även kurser om aerodynamik och flygmekanik. Vidareutbildning inom olika flygplanstyper anordnas av arbetsgivaren.

Inom yrkeshögskolan är arbetsgivarna aktiva både när det gäller planering och genomförande av utbildningarna. De kan finnas med på föreläsningar, i projekt och på praktik (LIA). Det ger den studerande en yrkeskunskap som är aktuell och efterfrågad i arbetslivet när utbildningen är klar.

Fråga en SYV!

Undrar du över något som har med val till gymnasieskolan eller komvux att göra? Eller utbildningar och yrken i största allmänhet? då kan du ställa dina frågor direkt till en Studie och Yrkesvägledare på ”fråga SYV” så kanske de kan hjälpa dig.

Klicka här!

Dela