Taxiförare

Taxi

Taxiförare ett yrke, där man ständigt möter många människor, ibland dygnet runt. Arbetet ställer höga krav på trafiksäkerhet, geografisk orienteringsförmåga och servicegrad. 

Just det gör jobbet varierat och händelserikt. Med andra ord är det perfekt för den som har en uppskattad social kompetens och förmåga att hantera oväntade händelser.

För att arbeta som taxiförare måste man ha taxiförarlegitimation. Den utfärdas av Transportstyrelsen efter att man har gjort teoretiska och praktiska prov hos Trafikverket. Andra krav är ålder och körkort, läkarintyg och att det görs en registerkontroll ur polisens belastnings- och misstankeregister.

Mer information

Är du intresserad av taxiförarutbildningen? Kontakta din arbetsförmedlare för mer information.

Janina Hjälm - Rudskoga Taxi

Taximarknaden består av företagsresor och privatresor som tillhandahålls på en öppen marknad. Ett annat stort område är samhällsbetalda resor, såsom sjukresor, färdtjänst, skolskjutsar och kompletteringstrafik som upphandlas av landsting och kommuner.

Taxiföretag som satsar på hög kvalitet erbjuder trafiksäkra, kundvänliga och miljöanpassade körningar. Det förutsätter att förarna har god lokalkännedom, att de är serviceinriktade och säkra bakom ratten.

Taxibranschen omfattar även taxitelefonister som arbetar i en annan miljö än förarna.

Dela