HelkroppsvibrationerTYA

» Ladda ner hela filmen
Fördjupning:
» Riskgrupper
» Övergående och bestående effekter

Risker

Vad händer då du utsätts för vibrationer?

Vibrationer kan ge människor övergående men också bestående hälsoeffekter. Det är svårt att förutsäga vem som får bestående skador av helkroppsvibrationer. Vissa drabbas redan efter kort tids arbete medan andra inte skadas alls. Vad vi vet är att risken att drabbas är större ju längre tid man utsätts för vibrationer och ju kraftigare de är. Vibrationer kan också sänka prestationsförmågan. Därför kan också olycksfallsrisken öka.

Andra riskfaktorer

Risken för besvär eller skador påverkas också av andra faktorer på arbetet. Om det förutom vibrationer samtidigt finns brister i de ergonomiska förhållandena ökar riskerna. Om arbetet utförs sittande i långa arbetspass, om arbetsställningen är vriden på grund av backning, dålig sikt eller olämpligt placerade reglage eller om många tunga lyfts utförs? Ja då kan följderna av vibrationer förstärkas. Detsamma gäller till exempel vid låga temperaturer och stress.

När är risken som störst?

Speciellt skadliga vibrationer uppstår när ryggen sätts i självsvängning, vid ungefär 5 Hz (den övre fjädern  se bild). Ifall en förare av ett fordon sitter i en stol med egenfrekvens mellan 3-12 Hz (den nedre fjädern se bild) är risken högre än vid andra frekvenser. Stötar ska alltid tas hänsyn till eftersom de ger en ökad hälsorisk.