Sökresultat: ORD
Antal träffar: 90 st
Stäng

Nyheter & Verksamhet (30)

TYA-skolan (12)

Arbeta i transportbranschen (1)

TYA-shop (34)

Nya fördjupningskurser för YKB-lärare i höst 

Nya fördjupningskurser för YKB-lärare i höst

Behöver du som YKB-lärare stöd för att utveckla din YKB-utbildning?

TYA introducerar under hösten en ny typ av lärarfortbildningar för YKB-lärare. Kurserna ger kunskaper inom sakområden som ingår i ett eller flera av utbildningsmålen för YKB.

Under hösten kommer kurser att anordnas om bl.a. kör- och vilotidsregler, lastsäkring, brand och trafikolycka, första hjälpen samt ergonomi och hälsa.

Kurserna vänder sig i första hand till dig som utbildar eller avser att utbilda för YKB. Kurserna är i sig inte en del av en YKB-fortbildning och ger därmed inte YKB-intyg. Observera att det alltid är Transportstyrelsen som bedömer om en lärare har tillräcklig erfarenhet och kompetens för att få utbilda inom YKB-området.

Läs mer om de nya kurserna på TYA-skolans hemsida.