Sökresultat: ORD
Antal träffar: 90 st
Stäng

Nyheter & Verksamhet (30)

TYA-skolan (12)

Arbeta i transportbranschen (1)

TYA-shop (34)

Yrkeskompetensbevis 

Den som utför en gods- eller persontransport har ett stort ansvar. För att kunna ta det ansvaret krävs goda kunskaper och yrkesskicklighet.
Lagen om yrkesförarkompetens ska säkerställa att alla förare har den nödvändiga kompetensen för yrket. Lagen som bygger på ett EU-direktiv gäller förare av transporter med fordon som kräver körkortsbehörigheten C, CE, D eller DE.

Lagen innebär krav på en grundutbildning, som efter godkänt prov leder till ett yrkeskompetensbevis. Yrkeskompetensbeviset gäller i fem år. Därefter krävs att föraren går en återkommande fortbildning vart femte år för att förnya beviset. Kraven gäller sedan den 10 september 2008 för persontransporter med buss och från den 10 september 2009 för godstransporter med tung lastbil. Kraven på yrkesförarkompetens gäller i alla EU-länder samt i Norge, Island och Liechtenstein, det vill säga alla EES-stater.

Kravet på grundutbildning och prov gäller inte de förare som hade körkort med behörigheterna C, CE, D eller DE innan lagen trädde i kraft. Däremot gäller kraven på återkommande fortbildning också för dem.

Lagen innehåller undantag för vissa fordon och verksamheter. Se länken till höger.